آقا زاده هم ، آقا زاده های مقاومت

لبنانی ها آقازاده دارند ، ایرانی ها هم آقازاده دارند !!

جائی نوشته بود :

همه سران و منصب داران ،منصبرا برای فرزندان خود باقی می گذارند ، جزمردان مقاومت، کهشهادترا برای فرزندانشان به ارث می گذارند …

بعد از سیدحسن موسوی فرزند سید عباس موسوی ، سید هادی نصرا… فرزند سید حسن نصرا… ، علیرضا اللقیس فرزند حسان اللقیس نوبت رسید به جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه …

دیدگاهتان را بنویسید

http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
more...