فتح معبری برای حجاب

در المپیک
بانویی با چادرش در پیشانی کاروان درخشید
حالا در پاراالمپیک
به غیر از اینکه بانویی با چادر سفیدِ احرام در پیشانی کاروان درخشید
بانوانی نیز با چادر مشکی در اثناء کاروان درخشیدند …
این یعنی فتح معبر !
آفرین به بانوی چادری المپیک که راه خیر را گشود …
ناسزاها شنیدی ، حالا ، لذت فتح ، گوارای وجودت ، بانو !

دیدگاهتان را بنویسید

http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
more...