جنگ داخلی

چند سال پیش وقتی ناآرامی‌های سوریه تازه آغاز شده بود و بعضی فرماندهان ارتش سوریه به گروه ارتش آزاد پیوسته بودند، آقای بشار اسد گفت:
این که بعضی فرماندهان به ارتش آزاد پیوسته‌اند، موجب پالایش ارتش است.
.
حالا وقتی دیروز آقای اردوغان گفت کودتا موجب پالایش ارتش است، پنج سال جنگ داخلی سوریه در ذهنم تداعی شد.
امیدوارم هیچ‌گاه هیچ کشوری به آن سو پیش نرود.