هرج و مرج آفرینی شورای شهر

#برای_همشهری‌ها

شورای شهر در بَدوِ فعالیت رسمی‌اش ، شهردار خدوم سابق را عزل و برای #شهرداری سرپرست تعیین می‌کند ، در صورتی که می‌توانست دندان به جگر بگذارد تا شهردار جدید را انتخاب ، سپس تودیع و معارفه کند.

چرا عزل ؟

و مجددا هفت ، هشت ماه مانده به انتخابات ، بغضی‌شان اصرار دارند ؛ آقای شهرداری که خودشان انتخاب کرده‌اند را عزل و لابد چند ماه باقیمانده را باز ، سرپرست بگمارند !

این هرج‌و‌مرج آفرینی در آغاز و پایان دوره عضویت در شورا ، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد ؟

@emaddavari