چند واژه از لهجه‌ی اصفهانی

اوناندا:

آنهایند ها (همراه با کمی تَنَبُه)

اونِه‌سّا:
اوست ها (وقتی بکار می‌رود که بخواهید به یک شخص مفرد اشاره کنید، همراه با کمی تنبه)

اونِه‌سّاشا:
اوست ایشان ها، نمی‌بینی؟
همان معنای قبلی همراه مقدار زیادی تنبه و ‌تاکید

اونِه‌سّاشونا:
همان معنای قبلی
البته وقتی بکار می‌رود که بخواهید برای شخص یا جمع مورد اشاره احترام قائل شوید

اوناهانَن:
آنهایند

اوناهانِشون یا اوناهانندشون:
آنهایند ایشان
وقتی بکار می‌رود که جمع یا شخص مورد اشاره محترم باشند یا شما خیلی مٶدب باشید

اوناهانشونا
آنهایند ایشان ها، نمی‌بینی؟
همان معنای قبلی همراه با تنبه

اینه‌ها
این است

اینه‌هاشا
این است ها، کوری؟ (بهمراه تنبه)

اینجاسا
اینجا هست ها

اینجاساشا
اینجا هست ها، کوری؟

والا، مائم با این اصفهانی بودنمون!!!!

دیدگاهتان را بنویسید

http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif 
http://alae.ir/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif 
more...