به آتش کشیدن سفارت سعودی | درست یا اشتباه

متاسفانه دیروز شاهد اقدام نابخردانه رژیم سعودی در به شهادت رساندن رهبر شیعیان عربستان ، آیت الله نمر باقر النمر بودیم ، در پی این اقدام ، مسلمانان سراسر جهان در واکنش هایی انزجار خود از رژیم سعودی را اعلام نمودند. در ایران نیز ، مردم با تجمع و سر دادن شعار در نقاط مختلف کشور خشم خود را از سفاکان سعودی نشان داده و در این بین عده ای همراه با مردم با تجمع در مقابل دفاتر دیپلماتیک سعودی ، اقدام به آتش کشیدن این دفاتر نمودند.

(بیشتر…)