قبل ما اِلِه ، بعد ما بِلِه ، دولت ما گُله

وزیر آقای روحانی گفتن :
در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که … در همه مسائل مشکل داشتیم
و
هر کس با هر تفکری که (در انتخابات) کاندید شود، هدفش تخریب آقای روحانی است.
.
عبارت خلاصه :
قبل ما اِلِه ، بعد ما بِلِه ، فقظ دولت ما گُله

سنتی جدید از اصلاح طلبان

سلام
چندي پيش در يادداشتي نوشتم كه اصلاح طلبان خواسته يا ناخواسته پايه گذار بسياري از سنت هاي سياسي كشور بوده اند كه بعدها خود از آن متضرر شده اند.

يكي از اين سنت ها كه اصلاح طلبان در حال نهادينه كردن آن هستند صدور جواز تهمت و افترا به اشخاص در رسانه ها و قبيح دانستن شكايت و دادخواهي از رسانه ها در دادگاه است.

اگر رسانه اي به فرد يا مسئولي تهمتي مالي يا اخلاقي يا… زد آن مسئول و فرد بر اساس آنچه اصلاح طلبان در حال نهادينه كردن آن هستند حق اعتراض يا شكايت نخواهد داشت و اگر اقدام به اينكار كرد مخالف آزادي رسانه ها و مطبوعات است. اين قبيل رفتارهاي شبه روشنفكرانه جايي در دنياي مدرن ندارد و در همه جاي دنيا حق شكايت افراد از رسانه هاي دروغ پرداز محفوظ است.

طبيعي است اين سنت كه امروز صرفا براي تسويه حساب سياسي و جناحي است، دير يا زود دامن خود اصلاح طلبان را خواهد گرفت. وظيفه رسانه انتشار حقايق است نه محلي براي عمليات رواني و انتشار دروغ.

@ehsantaghaddosi