تبرکی زیبا بعد از نماز

#آیت‌الله_مهدوی
.
حاج‌آقا همیشه بعد از نماز، دو کفِ دستشان را بر مهرِ تربتشان می‌گذارند و بعد همان دو کفِ دست را بر صورت و دست‌هایشان می‌کشند…
امروز از ایشان پرسیدم می‌شود توضیحی در این باره بیان کنید؟
فرمودند این یک #نورانیت است.
همین!
بعد فرمودند رهبری هم مقیدَند بر این کار.
.
شد برایم یادگاری…