مشترک گرامی ! ما شما را نادان فرض کرده ایم !

مشترک گرامی ! ما شما را نادان فرض کرده ایم !

مشترک گرامی  اکنون ۲۰۰۰ امتیاز هدیه به شما تعلق گرفت. برای تایید هدیه خود و عضویت در سرویس راهکاری های نسل ۳ ، اکنون ۳ را به ۲۰۲۱ بفرستید و با ۲۰۰۰ امتیاز طلایی در قرعه کشی ۷ ستاره یک خودروی پراید شرکت کنید ، قرعه کشی خودروی پراید ، همین آخر هفته ،هر محتوا : ۱۵۰ تومان

پی نوشت :

در حدود ۵۴ میلیون مشترک همراه اولداریم ! اگه از این ۵۴ میلیون مشترک فقط ۴ میلیون بر اثر عدم اطلاع کافی از متن پیام ، این پیام رو تایید کنن ، مبلغ۶۰۰ میلیون در یک روز ،۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیوندر یک هفته و۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در یک ماه از حساب مشترکین کسر می شه …

اگه از این مدل پیام ها که روزی چند بار به دست مشترکین می رسه ، فقط هفته ای ۴ پیامک نتیجه محاسبه بالا رو بده ، می شه مبلغ۶۷ میلیارد و ۲۰۰میلیون

اینا چه فکری در مورد مردم کردند ؟

آیات عظام مظاهری و مکارم شیرازی در پاسخ به استفتائی در این باره می فرمایند :

اگر فریب در کار باشد، حرام است.

موفوکولی می گفت همه دزدند !!

مو فْوکولی کله اش که داغ می کرد می گفت مملکت را یک مشت دزد دست گرفته اند

خودش اما

مچ دستش که پر از نوشته های ریز ریز بود هیچ ٬ سرش هم مثل پنکه می تابید سر جلسه امتحان

آخر هم مچش را گرفتند !!

پی نوشت : اونجور که بنده اطلاع دارم ٬ تقلب درسی همه جورش حرومه ٬ تازه اگه با اون مدرک نونم در بیاد ٬ نونه اشکال داره !