مهران مدیری دست خودش نیست !

مهران مدیری تنها یک نمونه است تا به عمق بی‌در وپیکریِ صدا‌وسیما ، پی ببریم!

.

از قرار دادن کلیپ صحبت‌های جدید ایشان در برنامه دورهمی ، شرم می‌کنم…

.

آقا بی‌بی‌سی و جم را بی‌خیال
شبکه نسیم را بچسبید !
تا بر بادمان نداده !!

.

صدا وسیما خواسته یا ناخواسته در حال ترویج بی‌حیایی در جامعه است ، با شیبی بسیار ملایم !!
از کل بی‌دقتی‌هایِ ناشی از نبودِ کارشناسِ اسلامی در صدا وسیما که بگذریم ، از شبکه نسیم و افتضاحات امثال مهران مدیری نمی‌توان گذشت !!

.

باید کتابِ فرهنگِ حیاءِ دکتر عباسِ پسندیده را بخوانید ، تا آشوب دلم را لمس کنید!

.

آقای ضرغامی ، کانال تفریحیِ تلگرامی ساخته و اسمشو گذاشته “خمیازه” عکسِ نَوَشَم رو پروفایلشه (در حال خمیازه)
بعد ما انتظار داریم مهران مدیری نیاد این چرت وپرتارو رو آنتن شبکه نسیم بگه !!

خمیازه از لحاظ دینی عملی مذموم ، از لحاظ علمی ، عملی کسالت‌بار و از لحاظ آداب اجتماعی ، عملی زشت و زننده است ؛
که حتی در روایات ، خمیازه از جانب شیطان شمرده شده.

.

آقای روحانی بعد از یکسال از اجرای برجام میگه :
امیدواریم طرف مقابل به تعهداتش پایبند باشه !
.
بعد من از دست مهران مدیری حرص می‌خورم !!