زن، امانت الهی

#خانواده
در آموزه‌های اسلام ، از همسر (زن) به عنوان “امانت الهی” یاد شده است ، اگر کسی همسر خود را امانت بشمارد از هرگونه بدرفتاری ، پرهیز خواهد کرد …جالب اینکه همسر ، امانت خانواده‌اش شمرده نشده ، بلکه امانت خدا دانسته شده است ، در حقیقت کسی که ازدواج می‌کند ، همسر را به عنوان امانت از خداوند متعال تحویل می‌گیرد ، اتصال همسر به خداوند متعال ، ارزش آن را کاملا دگرگون می‌کند و از یک مساله انسانی و زمینی ، به یک مساله الهی و آسمانی تبدیل می‌سازد.
#رضایت_زناشویی ، #عباس_پسندیده ، ص ۷۳