رقیب انتخاباتی یا دشمن اعتقادی؟؟

نمی دانم چرا برخی رقیب انتخاباتی‌ را دشمن اعتقادی می‌پندارند…
همه‌یِ نامزدها از سُوماخ‌بالونِ شورای نگهبان گذشته‌اند، و ان‌شاءلله خوب‌اند و صالح. چرا به صِرف اینکه فلان نامزد، رقیبِ نامزدِ موردِ علاقه‌یِ ماست، هزار جا را می‌گردیم تا بتوانیم او را به دروغ‌گویی، فساد و… متهم کنیم، این، هم غیر شرعی‌است و هم غیر اخلاقی، اگر نقدی داریم در فضایی سالم مطرح کنیم، در غیر اینصورت از خوبی‌های نامزدِ موردِ علاقه‌مان بگوییم. از نقاط قوتش.
مدل‌های تخریبیِ مرسوم موجب ایجاد کدورت و دلخوری میان مٶمنین خواهد شد، یادمان نرود بعد از هفت اسفند می‌خواهیم کنار هم زندگی کنیم… اینجور پیش برویم،  فردا، یکیشان خواهد رفت مجلس، آن‌وقت ما می‌مانیم و دلخوری‌هامان.