بی حیایی در صدا و سیما

اون آقای مجری که پشت میز کنفرانس خبری جلو ده تا خبرنگار سیگار میکشه ، ازش بعید نیس تو برنامه تلویزیونی ، از خانم بازیگر مهمان ، سوال زنانه بپرسه!!
حیا کجاس ؟
شما جیب مارو نزن ، نمی‌خواد فرهنگ سازی کنی !
#دورهمی