قپان انتخاب

اگر کسی فکر کند ما برای فلان شخص، توی سرمان می‌زنیم؛
سخت در اشتباه است.
این خطِ انقلاب و انقلابی‌گری ‌است که باید زنده بماند، خط وَسَط، همان خط اسلامِ ناب، مسیر اصیلِ اصول‌گرایی.
در نظرِ مردمِ متدینِ شهرِ ما نیز، انتخاب افراد با این قُپان سنجیده می‌شود، هرکه قُربش بیش رأیش بیشتر!!
برای نامزدهای محترم آرزوی موفقیت و برای نماینده منتخب، آرزوی اِتقان و استواری در صراط مستقیم می‌کنم.

اعلام حمایت اصلاح طلبان از حسینی ما

چند کلمه‌ای برای همشهری‌ها


حسینی-دولت-آبادی

متاسفانه دیروز شاهد بودیم مجمع اصلاح طلبان ، جناب آقای حسینی را بعنوان نامزد خود در انتخابات مجلس معرفی کردند ، اقدامی که زمزه‌اش از هفته‌ها پیش به گوش می‌رسید.

و اما کدام اصلاح‌طلبان ؟

(بیشتر…)