احساس قدرت

احساس قدرت می کنی

وقتی در میان گل های گلستان شهدا یک آشنا داشته باشی

که قبلا دستت را گرفته باشد ، با تو هم کلام بوده باشد ، بشناسدت اصلا ، دیده باشدت

جور دیگری سر مزارش می روی ، جوری دیگری برایش قرآن می خوانی

اصلا سر مزارش ، شانه هایت را می اندازی بالا ، سینه ات را سپر می کنی و زیر چشمی به دیگران می نگری ، هر کس نداند ، فکر می کند رفیق گرمابه و گلستان شهید بوده ای

انگار راحت می توانی صحبت کنی با او

لذتش را می بری خلاصه

و تا آشنایت شهید نشود ، نمی دانی چه می گویم …

shmoradi

یه بار دستمو گرفت ، زور و زور بردم یه جا ، یه ساندویچ الویه بهم داد ، از وقتی شهید شد ، طعم الویش زیر زبونمه همیشه !!!

مثلا اون ورم دستمو بگیره زور و زور ببرتم جنت الحسین ، سر سفره حضرت زهرا ، خدارو چه دیدین ؟؟

.

شهید عزیز قبل از رفتنشون صحبت هایی داشتن که می تونید فیلمش رو در ادامه مطلب ببینین

(بیشتر…)