التماس دعای خیر

سلام ‌، مثل همه ؛
به زیارت آقایے می‌رومـ که درباره‌اش فرموده‌اند :
زیارت ایشان مانند زیارت خداست در بالای عرش …
برای اینکه سفر خوبے داشته باشم ، به دعای خیر شما محتاجمـ …
حلال بفرمایید …
یاحسین علیه السلام
داوری عماد