من و عسل

من و عسلِ شهید قربانعلی سلطانی از برادران افغان که یکسال در دفاع از بلاد اسلامی مجاهدت کرد و سرانجام، جانانه از جام شهادت نوشید و به اربابش حسین علیه السلام پیوست.
.
افغانی‌ها را خواستی بشناسی
به مدرس افغانی و محقق کابلی و بچه‌های تیپ فاطمیون نگاه کن…
ای جانم به این افغانی‌ها…