بروید آدم انتخاب کنید

منزل مدرس شلوغ بود. جمعی از مردم به نشانه اعتراض آن‌جا جمع شده بودند تا مدرس از مجلس به خانه بازگشت، به او گفتند: لایحه‌ای که امروز تصویب شد خلاف مصلحت بود. چرا تصویب شد؟
مدرس گفت: اگر ۲۰ رأس اسب و الاغ و یک آدم را در مجلسی جمع کنند و از آن‌ها بپرسند که ناهار چه می‌خورید، جواب چه می‌دهند؟
مردم گفتند: جو.
مدرس گفت: آن یک نفر هم ناچار است سکوت کند. این وکلایی که شما انتخاب کرده اید، شعورشان همین است. بروید آدم انتخاب کنید.

از کتاب آیا وڪیلم؟

نماینده همسو با دولت یا غیر از آن؟

برخی نامزدها  در تبلیغات‌شان مانور می‌دهند که با دولت موافق و همسو اند و برخی وعده می‌دهند که بعد از پیروزی،  در مقابل دولت خواهند ایستاد!

من فکر می‌کنم هر دو اشتباه می‌کنند.

نماینده مجلس، باید، نه طرفدار دولت باشد نه مخالف دولت،  بلکه طرفدار حق باشد، از اقدامات خوب دولت حمایت کند و جلوی برنامه‌های نامطلوب را بگیرد.