رای ناخواسته

کسانی که نمی‌خواهند رأی دهند، در واقع قبـــل از همه رای داده‌اند.

برخی می‌گویند ما رأی نمی‌دهیم تا با دولــت و حڪومت مخالفت کرده و اینگونه اعتراض خود را به گوش مسئولیــن رسانده باشیم. واقعیت این است که رأی ندادن به آقای الف یا ب ، بیشتر از اینکه به معنای مخالفت با نظــــام باشد، به معنای حمایت از آقای جیم است.
وقتی کسی به نامزدی که بیشترین شباهـــت را با نامزد ایده آلش دارد ، رأی ندهد ، در واقع به کسی رأی داده است که دقیقا در نقطه مقابــل ایده آلش قرار دارد.

تمام ڪسانی که در این انتخابات به بهانه لج کردن و تحریم کردن و … رأی نمی‌دهند، در واقع رأی داده اند و در تعیین سرنوشـــت خود مشارکـــت کرده‌اند. آن ها از هم اکنون رأی خود را به نفع آقای جیــــم به صندوق انداخته اند. حتی قبل از اینکه ساعات رسمـی انتخابات آغــــاز شود!
چه بخواهیم چه نخواهیم بلاخره بعد از هفتم اسفند افرادی به مجلس راه میابند و برای‌مان تصمیــــم‌گیری خواهند کرد، با رأی ندادن‌مان شخصی را به مجلس می‌فرستیم که در مقابل ایده‌آل هامــــان قرار دارد.