شام خوش طعم نجف !


mulaalipbuhbyrg

نجف که می روی ، برای شام

مثلا می توانی روبروی ایوان طلای صحن امیرالمومنین بنشینی

نان و ماست و حب علی بن ابیطالب بخوری …

.

.

پی نوشت :

– اگه یه رفیق باحالم داشته باشی که براهم شعر امیرالمومنینی بخونین که دیگه هیچی!

– نجف ، وقتی با اون گرونی عجیب مواجه شدیم ، چنین تصمیمی گرفتیم ، ولی آخرشم نصیبمون نشد !!! امون از بی لیاقتی … !