بروید آدم انتخاب کنید

منزل مدرس شلوغ بود. جمعی از مردم به نشانه اعتراض آن‌جا جمع شده بودند تا مدرس از مجلس به خانه بازگشت، به او گفتند: لایحه‌ای که امروز تصویب شد خلاف مصلحت بود. چرا تصویب شد؟
مدرس گفت: اگر ۲۰ رأس اسب و الاغ و یک آدم را در مجلسی جمع کنند و از آن‌ها بپرسند که ناهار چه می‌خورید، جواب چه می‌دهند؟
مردم گفتند: جو.
مدرس گفت: آن یک نفر هم ناچار است سکوت کند. این وکلایی که شما انتخاب کرده اید، شعورشان همین است. بروید آدم انتخاب کنید.

از کتاب آیا وڪیلم؟