تعطیلی نظامی و پیشرفت کشور

آقای هاشمی مدتی پیش :

کشورهای جنگ جهانی دوم، نیروهای نظامی‌شان تعطیل شد و پیشرفت کردند.

رهبر انقلاب ، امروز : اینکه میگویند علت پیشرفت برخی کشورها جمع‌آوری سازمان نظامی‌شان بوده؛ اگر اين سخنان واقعاً بيان شده، حرف غلطی است.

⚠️هیچ عاقلی نیروی دفاعی خود را کنار نمی‌گذارد.

.

حالا احتمالا فردا آقای هاشمی میگن اون کسی که گفت ژاپن بخاطر کاهش بودجه نظامی پیشرفت کرد

من نبودم ، یکی از بچه‌ها بوده !!!!